Hans Birnik
Handledning

Personalutveckling

Psykoterapi

Uppdragsgivare

Kontakt

 

Handledning

Handledning ges till individer eller grupper. Handledningen är processinriktad där individen eller gruppdeltagarna tillsammans med handledaren reflekterar över olika situationer och möten i verksamheten. Avsikten är att få förståelse för och att utveckla olika förhållningssätt i arbetet. Handledningen syftar också till att stärka och utveckla individens professionella kompetens.

 

Lärare och handledning av Hans Birnik: omslagLärare och handledning av Hans Birnik: omslag

 


Copyright Hans Birnik | 2011
Utvecklad av Licium