Hans Birnik
Handledning

Personalutveckling

Psykoterapi

Uppdragsgivare

Kontakt

 

Hans Birnik - Legitimerad psykoterapeut,
fil. dr.

Jag är leg. psykoterapeut och fil.dr. i pedagogik. Som psykoterapeut arbetar jag med olika metoder och tekniker, beroende på vilka problem mina klienter har. Några av de tekniker jag använder är symboldrama, kroppsorienterad psykoterapi samt systemiska konstellationer.

Under många år arbetade jag som lärare och forskare inom högskolevärlden. Jag hade bland annat kurser i handledning, dynamisk gruppdynamik och konflikthantering. Dessa inriktningar arbetade jag även med utanför högskolevärlden, bland annat inom landsting och kommuner.

Jag har mångårig erfarenhet både som psykoterapeut,
handledare samt som utbildare och fortbildare.

 


Copyright Hans Birnik | 2011
Utvecklad av Licium